အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ယင်းမာပင်မြို့နယ်သို့ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီသည် ( ၂၈-၇-၂၀၂၀ )ရက်နေ့တွင် ယင်းမာပင်မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီရုံး၌ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ(၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်သည့် ကတိဖြစ်မေးခွန်းများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများနှင့်အတူ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လိုအပ်သည့်‌နေရာများသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

105 6 9