အဆို/မေးခွန်း တင်သွင်းနိုင်မှုအခြေအနေ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(၁၄)ကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အထူးအစည်းအဝေး(၁)ကြိမ်၊ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၂)ကြိမ် ကို လည်း ခေါ်ယူ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အညီ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်အထိ အဆို(၂၁)ခုတင်သွင်းခဲ့ပြီး အတည်ပြုခဲ့သည့်အဆို(၁၇)ခု၊ မှတ်တမ်းတင်သည့်အဆို(၃)ခု၊ လွှတ်တော်တွင် လက်ခံဆွေးနွေးရန် မသင့်သည့်အဆို(၂)ခု ရှိခဲ့သည်။မေးခွ002န်းများမေးမြန်းခြင်းကဏ္ဍတွင် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၇၉၈)ခု၊ ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း(၃၂၇)ခု စုစုပေါင်း(၁၁၂၅)ခု မေးမြန်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *