အရအသုံးငွေစာရင်း၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများ

အရအသုံးငွေစာရင်း၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများအား သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

အရအသုံးငွေစာရင်း၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

စဉ်

တင်သွင်းသည့်နေ့ရက် တင်သွင်းသည့် အစည်းအဝေး တင်သွင်းသည့်အကြောင်းအရာ

Download Links

၁။

၉.၁၂.၂၀၁၆ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး အရအသုံး ငွေစာရင်း၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ

Download Here

၂။

၆.၂.၂၀၁၇ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး မုံရွာမြို့ ပညာရေးကောလိပ်သင်တန်းသား အိပ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ထားရှိမှု အခြေအနေအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာ”

Download Here

၃။

၃.၇.၂၀၁၇ အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အရအသုံးငွေစာရင်း၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာ”

Download Here

၄။

၂၇.၂.၂၀၁၉ (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်

အစည်းအဝေး

“အရသုံးငွေစာရင်း၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ ၂၀၁၈ခုနှစ်အတွက် တစ်နှစ်တာလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ”

Download Here

၅။

၃.၁.၂၀၁၇ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး

(၁/၂၀၁၇)

“၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တည်ဆောက်လျက်ရှိသော အဆောက်အဦ၊ လမ်း၊ တံတားတည်ဆောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာ”

Download Here