အရအသုံးငွေစာရင်း၊ ဒေသန္တရ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေတွင် ပါဝင်သော ဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်များ၊ သာမန်အသုံးစရိတ်များ တင်ပြလာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အစည်းအဝေးပြုလုပ်

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရအသုံးငွေစာရင်း၊ ဒေသန္တရ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် (၁.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၆.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေတွင် ပါဝင်သော ဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်များ၊ သာမန်အသုံးစရိတ်များ တင်ပြလာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ လွှတ်တော်ရုံး Banquet Room တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။95490577_2780910858811006_90839082296410112_n 95673500_588250308453794_8803963687216873472_n 95698740_246665596405723_5980763022199619584_n 95704043_546165012760418_3449918964249919488_n 95838887_570116240589879_1344231219260293120_n 96057422_273686987001282_1028895553611628544_n