အရအသုံးငွေစာရင်း ၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီမှ ၀၁၈ခုနှစ်(ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာ)အထိ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများအပေါ် စာရင်းစစ်ချုပ်၏ စစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီးဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရအသုံးငွေစာရင်း ၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီမှ (၁၃.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့ ၊ နံနက်(၁၀၀၀)နာရီအချိန်တွင် Banquet Room ၌ ၂၀၁၈ခုနှစ်(ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာ)အထိ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများအပေါ် စာရင်းစစ်ချုပ်၏  စစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီးဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညိှနှိုင်းခဲ့ပါသည်၊၊

107336266_303192444370406_2173193634626616986_n 107340772_582790799099600_6151908101675563978_n 107557601_1153248765060119_4390267253260576644_n 107624575_222589772145126_1366901248289268136_n 108040888_321344652601625_8732470709966099143_n 108131974_625160398135498_1553178902806515112_n 108337749_717855502368120_823604278919092832_n 109291909_826697244404202_3738781814349241895_n