အရအသုံးငွေစာရင်း ၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် စာရင်းစစ်ချုပ်၏ စစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီးဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရအသုံးငွေစာရင်း ၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီသည် (၁၃.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့ ၊ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီအချိန်တွင် Banquet Room ၌ ၂၀၁၈ခုနှစ် (ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာ)အထိ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများ အပေါ် စာရင်းစစ်ချုပ်၏ စစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီးဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခဲ့ပါ သည်၊၊

1 6 7 8