အရေးပေါ်အစည်းအဝေးနှင့် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး မှ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးများတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၌ ကျင်းပခဲ့သော အရေးပေါ်အစည်းအဝေးနှင့် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး မှ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးများတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များအား ပြည်သူများ လေ့လာသိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

အောက်တွင် Download Link အား ဖော်ပြထားပါသည်။ 

စဉ်  အကြောင်းအရာ Download Link
၁။ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) တွင် မေးမြန်းခဲ့သော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here
၂။ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၇) တွင် မေးမြန်းခဲ့သော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here
၃။ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here
၄။ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here
၅။ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here
၆။ ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here
၇။ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here