အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈)၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈)၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား ပြည်သူများ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား အောက်တွင် ဒေါင်းလော့ဆွဲ၍ ကူးယူးနိုင်ပါသည်။

Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

Cover1

   နေ့ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၅) ရက်
  ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် Download Here