ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ သတ္တုတွင်းဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးမှုများ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်

***************************

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် (၁၇.၉.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲလျက်ရှိသည့် သတ္တုတွင်းဥပဒေ(မူကြမ်း)အား အမြန်ဆုံးအတည်ပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ လိုအပ်သည်များ ပြင်ဆင်/ဖြည့်စွက် နိုင်ရေးအတွက်  ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။

1         2