ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တင်သွင်းခဲ့သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ (၂၃.၉.၂၀၁၉)ရက်နေ့၌ တင်သွင်းခဲ့သည့် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအား သိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

စဉ် တင်သွင်းသည့်နေ့ရက် တင်သွင်းသည့်အစည်းအဝေး တင်သွင်းသည့်အကြောင်းအရာ  Download Link
၁။ (၂၃.၉.၂၀၁၉) (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ Download Here