ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် သတ္တုတွင်းဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် (၂၃.၁.၂၀၂၀) နှင့် (၂၄.၁.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် သတ္တုတွင်းဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ရုံးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်အတူ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

3 4 6