ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရေချိုးငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစည်းအဝေးပြုလုပ်

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် (၁၃.၂.၂၀၂၀) နှင့် (၁၄.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကော်မတီ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရေချိုးငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစည်းအဝေး ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်၊၊

1 2 3