ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှ အသေးစားနှင့် လက်လုပ်လက်စားသတ္တုတွင်းဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေး

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် ယနေ့နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီအချိန်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အသေးစားနှင့် လက်လုပ်လက်စားသတ္တုတွင်းဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစည်းအဝေးပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်၊၊