ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ သတ္တုတွင်းဥပဒေ(မူကြမ်း)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးမှုအခြေအနေ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီသည် ရေးဆွဲလျက်ရှိသည့် သတ္တုတွင်းဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည်များ ပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၉ ရက်

 

F1 F3