၂၀၁၃ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ

၂၀၁၃ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းပဒေအား အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။

နေ့ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ