၂၀၁၆ ခုနှစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

၂၀၁၆ ခုနှစ်  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ ကို ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်း တွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။


နေ့ရက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီ လ ၂၈ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ