၂၀၁၈ခုနှစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

၂၀၁၈ခုနှစ် ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ ကို ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။


နေ့ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ မတ် လ ၂၆ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ