၂၀၁၈ ခုနှစ်၏ တိုင်ကြားစာအကျဉ်းချုပ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ ပေးပို့လာသည့်  တိုင်ကြားစာများအား တိုင်ကြားသူ၊ တိုင်ကြားထားသည့်အကြောင်းအရာအကျဉ်းချုပ်နှင့်တကွ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ တိုင်းတရားသူကြီးချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အခြားဌာနများသို့ ပေးပို့ထားသည့် စာရင်းအကျဉ်းချုပ်အား ပြည်သူများ သိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Dwonload Link အား အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

  နေ့ရက်
     ၂၈-၈-၂၀၁၉
အချိန်
 ၁၀:၀၀
ဒေါင်းလော့ဆွဲရန်
 Download Link Here