၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ ကို ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းတွင်

အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။


နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဇွန် လ ၂၈ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ