၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ ကို ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။


နေ့ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာ လ ၃ ရက်
ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ