(၂၀၂၀-၂၀၂၁)ပညာသင်နှစ်အတွက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းမိသားစုများအား ပညာသင်ထောက်ပံ့စရိတ် ပေးအပ်

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၄ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး Banquet Room၌ (၂၀၂၀-၂၀၂၁)ပညာသင်နှစ်အတွက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းမိသားစုများအား ပညာသင်ထောက်ပံ့စရိတ် ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို နံနက် (၁၀:၀၀)အချိန်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်၊၊ အခမ်းအနားသို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အရအသုံးဆိုင်ရာကော်မတီ၊ ကျောင်းသားများ၏ ဝန်ထမ်းမိဘများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်၊၊

5 7 9 10 12 15 17 19