ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၏ အစီအစဉ်များ

Cover1

 နေ့ရက်
၂၀၁၈ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်
 ဒေါင်းလော့လုပ်ရန်

Download Here