ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၀)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး၏ အစီအစဉ်များ

Cover1

 နေ့ရက်

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လ ၁ရက်

 ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် Download Here