ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၂၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၂၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ စဉ် အကြောင်းအရာDownload Links၁(၂၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ ၂(၂၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ ၃(၂၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ

Read More »

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့် အဖြေများ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအထိ မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့် အဖြေများ စဉ် အကြောင်းအရာ Download Links ၁ (၁၅)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ Download Here ၂ (၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ Download Here ၃ (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ Download Here ၄ (၁၈)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ Download Here ၅ (၁၉)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ Download Here ၆ (၂၀)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ Download Here ၇ (၂၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ Download …

Read More »

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး မှ (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးထိ မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၌ ကျင်းပခဲ့သော သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး မှ (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးထိ မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များအား ပြည်သူများ လေ့လာသိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ စဉ် အကြောင်းအရာ Download Link ၁။ သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ  Download Here ၂။ အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ  Download Here ၃။ နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here ၄။ ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here ၅။ (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here ၆။ (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here ၇။ …

Read More »

အရေးပေါ်အစည်းအဝေးနှင့် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး မှ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးများတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၌ ကျင်းပခဲ့သော အရေးပေါ်အစည်းအဝေးနှင့် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး မှ ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးများတွင် မေးမြန်းခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြ မေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များအား ပြည်သူများ လေ့လာသိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ အောက်တွင် Download Link အား ဖော်ပြထားပါသည်။  စဉ်  အကြောင်းအရာ Download Link ၁။ အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) တွင် မေးမြန်းခဲ့သော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here ၂။ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၇) တွင် မေးမြန်းခဲ့သော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here ၃။ ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here ၄။ တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here ၅။ စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းခဲ့သော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများနှင့် ဖြေကြားချက်များ Download Here …

Read More »

စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ပေးပို့လာသော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းအပေါ် ဖြေကြားချက်များ

ဖြေကြားသည့်ဌာန – စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

Read More »

လျှပ်စစ်၊ စက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ပေးပို့လာသော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းအပေါ် ဖြေကြားချက်များ

ဖြေကြားသည့်ဌာန – လျှပ်စစ်၊ စက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Read More »

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ပေးပို့လာသော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းအပေါ် ဖြေကြားချက်များ

ဖြေကြားသည့်ဌာန – စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

Read More »

လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ပေးပို့လာသော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းအပေါ် ဖြေကြားချက်များ

ဖြေကြားသည့်ဌာန – လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

Read More »

-ဝန်ကြီးဌာန ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ပေးပို့လာသော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများအားဖြေကြားချက်များ ဖြေကြားသည့်ဌာန                     –   —— မေးမြန်းသည့်လွှတ်တော်အမတ် −    ဦးမောင်မောင်ဝင်း၊ ဝက်လက်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) [symple_accordion][symple_accordion_section title=”အကြောင်းအရာ”] လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်သည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးသော တောင်သူများအားလုံးကို စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ ယခင်က ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ပုံစံ(၇)ထုတ်ပေးသောအခါ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်သော တောင်သူအားလုံးထုတ်မပေး တော့ပါ။ ပုံစံ(၇)တင်ပြနိုင်မှသာ ချေးငွေထုတ်ပေးပါသည်။ ဝန်ကြီးချုပ်ခရီးစဉ် (၁)ခုတွင် ပုံစံ(၇)မရှိလဲ ထုတ်ပေးရန် ပြောသည့်အတွက် (၁)နှစ်ထုတ်ချေးခဲ့ပါသည်။ နောက်နှစ် ထုတ် မချေးတော့ပါ။ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းသည် ဉပဒေနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိနှင့် ပုံစံ(၇)မရှိသော လယ်ယာစိုက်ပျိုးသည့် တောင်သူများအပေါ် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ စိုက်ပျိုး စရိတ် ချေးငွေထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိ သိရှိလိုပါကြောင်း။ [/symple_accordion_section][symple_accordion_section title=”ဖြေကြားချက်”] …

Read More »

လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းနှင့် အဖြေများစာရင်း

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆)တွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ပေးပို့လာသော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများအားဖြေကြားချက်များ

ဖြေကြားသည့်ဌာန – လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

Read More »