လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းချုပ်

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းချုပ်အား ပြည်သူများသိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုဖော်ပြထားသောစာရင်းသည် (၅.၈.၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ အတည်ပြုထားသော စာရင်းဖြစ်သည်။ ပြောင်းလဲမှုရှိပါက အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြန်လည်ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။        Download Link အားအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ နေ့ရက်၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၅ ရက်ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များDownload Hereတပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များDownload Here

Read More »