အဆိုတင်သွင်းလွှာများ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် တိုင်း‌ဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ တင်သွင်းခဲ့သည့်အဆိုများ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့်အဆိုများ လေ့လာဖတ်ရှုရန် နိပ်ပါ၊၊ Download ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့်အဆိုများ လေ့လာဖတ်ရှုရန် နိပ်ပါ၊၊ Download ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့်အဆိုများ လေ့လာဖတ်ရှုရန် နိပ်ပါ၊၊ Download ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့်အဆိုများ လေ့လာဖတ်ရှုရန် နိပ်ပါ၊၊ Download ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့်အဆိုများ လေ့လာဖတ်ရှုရန် နိပ်ပါ၊၊ Download ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့်အဆိုမှာ လွှတ်တော်တွင် လက်ခံဆွေးနွေးရန် မသင့်ဆုံးဖြတ်ပါသည်၊၊ ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့်အဆိုများ လေ့လာဖတ်ရှုရန် နိပ်ပါ၊၊ Download ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့သည့်အဆိုများ လေ့လာဖတ်ရှုရန် နိပ်ပါ၊၊ Download ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင်တင်သွင်းခဲ့သည့်အဆိုများ လေ့လာဖတ်ရှုရန် …

Read More »

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေးများအလိုက် အဆိုမေးခွန်းများတင်သွင်းထားရှိမှုအခြေအနေ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(၁၅)ကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အထူးအစည်းအဝေး(၁)ကြိမ်၊ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၂)ကြိမ် ကို လည်း ခေါ်ယူ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အညီ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်အထိ အဆို(၂၃)ခုတင်သွင်းခဲ့ပြီး အတည်ပြုခဲ့သည့်အဆို(၁၈)ခု၊ မှတ်တမ်းတင်သည့်အဆို(၃)ခု၊ လွှတ်တော်တွင် လက်ခံဆွေးနွေးရန် မသင့်သည့်အဆို(၂)ခု ရှိခဲ့သည်။မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းကဏ္ဍတွင် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၉၂၄)ခု၊ ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း(၃၆၇)ခု စုစုပေါင်း(၁၂၉၁)ခု မေးမြန်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

Read More »

အဆို/မေးခွန်း တင်သွင်းနိုင်မှုအခြေအနေ

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(၁၄)ကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အထူးအစည်းအဝေး(၁)ကြိမ်၊ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၂)ကြိမ် ကို လည်း ခေါ်ယူ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အညီ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အဆိုတင်သွင်းခြင်း၊ မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်အထိ အဆို(၂၁)ခုတင်သွင်းခဲ့ပြီး အတည်ပြုခဲ့သည့်အဆို(၁၇)ခု၊ မှတ်တမ်းတင်သည့်အဆို(၃)ခု၊ လွှတ်တော်တွင် လက်ခံဆွေးနွေးရန် မသင့်သည့်အဆို(၂)ခု ရှိခဲ့သည်။မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းကဏ္ဍတွင် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၇၉၈)ခု၊ ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း(၃၂၇)ခု စုစုပေါင်း(၁၁၂၅)ခု မေးမြန်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

Read More »

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဒေါ်အောင်ကြည်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)၊ မုံရွာမြို့နယ်မှ တင်သွင်းသည့် အရေးကြီးအဆို

တင်သွင်းသူအမည် − ဒေါ်အောင်ကြည်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် − မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ၊ မုံရွာမြို့နယ်
တိုင်းဒေသကြီး − စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
ကိုယ်စားပြုပါတီ − အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

Read More »

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဒေါ်အောင်ကြည်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)၊ မုံရွာမြို့နယ်မှ တင်သွင်းသည့် အဆို

တင်သွင်းသူအမည် − ဒေါ်အောင်ကြည်
မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် − မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ၊ မုံရွာမြို့နယ်
တိုင်းဒေသကြီး − စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
ကိုယ်စားပြုပါတီ − အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

Read More »