ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပြဋ္ဌာန်းပြီးဥပဒေများ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အပင်နှင့် သီးနှံဖျက်ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် နှိမ်နင်းရေးပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အပင်နှင့် သီးနှံဖျက်ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် နှိမ်နင်းရေးပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအား ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၂/၂၀၂၀) ဒုတိယနေ့တွင် အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နေ့ရက်    ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ဇူလိုင်လ (၂၂)ရက် ဒေါင်းလော့ရယူရန် Download Here

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအား ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့တွင် အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နေ့ရက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၉)ရက် ဒေါင်းလော့ရယူရန် Download Here

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအား ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် (၂၃)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့တွင် အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။   Download Link အား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ နေ့ရက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၁၀) ရက် ‌ ဒေါင်းလော့ရယူရန် Download Here

Read More »

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြီးခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေနှင့် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေများ ၁၂ခု

ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ  အတည်ပြုပြီးခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေနှင့် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေများ ၁၂ခု နေ့ရက် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၂၀ ရက်နေ့ ဒေါင်းလော့ရယူရန် Download Here

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဇာတ်ရုံ၊ ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် ဗီဒီယိုရုံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဇာတ်ရုံ၊ ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် ဗီဒီယိုရုံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ နေ့ရက် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၂၀ရက်နေ့ အချိန် Download Here

Read More »

၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ ကို ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ဇွန် လ ၂၈ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၉ခုနှစ် ၊ ဇွန် လ ၂၅ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

Read More »

၂၀၁၃ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ (ပြင်ဆင်/ဖြည့်စွက်)

၂၀၁၃ ခုနှစ် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ (ပြင်ဆင်/ဖြည့်စွက်)အား အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် download ရယူနိုင်ပါသည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် Download Here

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာ လ ၄ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ

Read More »

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ခု ဘဏ္ဍာနှစ် ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ခု ဘဏ္ဍာနှစ် ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ ကို ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ နေ့ရက် ၂၀၁၈ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာ လ ၃ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်း မူဝါဒ ၊ ရည်မှန်းချက် နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ (မူကြမ်း) နေ့ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာ လ ၃ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ ၂၀၁၈ − ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ နိုင်ငံပိုင်အခန်းဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျာထားချက် (တိုင်းဒေသကြီးဘတ်ဂျက်) နေ့ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၃ ရက် ဒေါင်းလော့လုပ်ရန် ဤတွင်နှိပ်ပါ …

Read More »