ရေးရာကော်မတီများ

sagaing-hluttaw-logo

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

sagaing-hluttaw-logo

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

sagaing-hluttaw-logo

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

sagaing-hluttaw-logo

အရအသုံးငွေစာရင်း၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

sagaing-hluttaw-logo

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာကော်မတီ

sagaing-hluttaw-logo

အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ

sagaing-hluttaw-logo

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ

sagaing-hluttaw-logo

စက်မှု၊ လက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီ

sagaing-hluttaw-logo

စီးပွားရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

sagaing-hluttaw-logo

ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

sagaing-hluttaw-logo

ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီ

sagaing-hluttaw-logo

အထူးကိစ္စရပ်များ ၊ လေ့လာစိစစ်ရေးနှင့်သုတေသနပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ